Få indflydelse på livet og forholdene i din afdeling

Som beboer i en af AAB’s boliger er du automatisk en del af en boligafdeling. Afdeling 27 er en selvstændig del af Boligforeningen AAB, som er omfattet af regler og beslutninger for, hvordan vi som beboere lever side om side, og hvordan vi holder boliger, bygninger og fællesarealer ved lige.

Som beboer vælger du på det årlige afdelingsmøde en bestyrelse til at føre afdelingsmødets beslutninger ud i livet. Du kan som beboer få indflydelse på livet og forholdene i din afdeling – enten ved at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet, eller ved at give din mening til kende på afdelingsmødet.

Hold øje med, hvornår Afdeling 27 holder afdelingsmøde. Afdelingsmødet er nemlig din mulighed for at få indflydelse på det sted, hvor du bor. Det er her, regnskabet fremlægges, budgettet vedtages, og forslag fra beboere og afdelingsbestyrelse behandles. Det er også her, du er med til at vælge din bestyrelse. Der er altså god grund til at møde op til afdelingsmødet.

Hvad sker der på afdelingsmødet?

På afdelingsmødet bliver du orienteret om, hvad der foregår i din afdeling, og du får mulighed for at lade din stemme blive hørt. Og sidst, men ikke mindst, er det også her, du kan pege på dem, du tror, der vil udføre et godt bestyrelsesarbejde. Eller måske overvejer du selv at stille op, fordi du har nogle holdninger til udviklingen i din boligafdeling?


 

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE

Mandag 19. juli 2021

Til beboerne i Afdeling 27

Afholdelsen af det ordinære afdelingsmøde er med forbehold for stigninger i smittetryk og/eller ændret lovgivning. Det ordinære afdelingsmøde kan blive udskudt på grund af COVID-19 situationen. 

VIGTIGT
Til dette ordinære afdelingsmøde vil det være muligt at stemme ved fuldmagt. Praktisk information om dette følger nedenfor. 

Alle stemmeberettigede skal forhåndstilmelde sig pga. myndighedernes afstandskrav i forsamlinger. Manglende forhåndstilmelding kan resultere i afvisning ved indskrivningen. Praktisk information om dette følger med den endelige indkaldelse.

 

I henhold til Boligforeningen AAB’s vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde

tirsdag den 17. august 2021 klokken 17:30

Fælleslokale, Frederikssundsvej 118A, st.

FORELØBIG DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde, herunder orientering og debat om, hvad der har været besluttet/behandlet i Repræsentantskabet.
 4. Regnskab - til orientering
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag:
  a)     Opdatering af husorden
 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
 7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  a)     Afdelingsformand (Linett Rasmussen-Aastrøm genopstiller)
  b)     Afdelingsbestyrelsesmedlem (4 medlemmer; Agnieszka Nielsen genopstiller ikke, Jette Nielsen genopstiller ikke, Hamdi Yusuf genopstiller ikke, Jørli Popp Bak-Hansen genopstiller)
  c)     Suppleanter til afdelingsbestyrelsen
 8. Eventuelt

 

Har du forslag, som skal behandles på mødet?
Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal bestyrelsen modtage det senest 14 dage før mødet, dvs. senest tirsdag den 3. august 2021 klokken 13:00. Send det til AAB-Afdeling27@aab.dk  Forslagene kan også afleveres fysisk på afdelingskontoret, enten i kontorets åbningstid eller i postkassen (placeret ind i opgangen på Frederikssundsvej 118B).

Du skal begrunde dit forslag, og hvis det medfører en udgift for afdelingen, skal prisen så vidt muligt oplyses i forslaget, så den er kendt, inden der kan træffes en beslutning.

En skabelon til forslagene kan hentes længere nede på siden.

Husorden
Vedhæftet til denne indkaldelse er forslaget til den nye husorden. Bemærk at det er muligt at indsende forslag til ændringer til denne. Disse forslag vil blive behandlet som separate punkter på afdelingsmødet og vil fremgå på den endelige dagsorden.
Hvis dit forslag vedrører en ændring af en eksisterende paragraf, beder vi dig om at markere dette tydeligt i forslaget (inkluder paragrafnummer).

Persondatapolitik
AAB indsamler, anvender og beskytter persondata i overensstemmelse med Boligforeningen AAB’s persondatapolitik. Læs mere på https://aab.dk/da/MainMenu/Om-AAB/Persondataog-information 

Hvad er afdelingsmødet - og hvem kan deltage?  
AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Det er derfor ved at deltage på afdelingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvordan det skal være at bo i afdelingen.

Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har to stemmer, uanset husstandens størrelse.

Fuldmagt
Der vil til dette afdelingsmøde være mulighed for at stemme ved fuldmagt. Fuldmagten skal udfyldes og afleveres ved indgang/tjek ind til afdelingsmødet. Én husstand kan kun have fuldmagt fra én anden husstand. Fuldmagtsskabelonen kan hentes længere nede på siden og kan også afhentes på ejendomskontoret i kontorets åbningstid. Fuldmagten er ikke gyldig, hvis blanketten ikke benyttes.

Coronapas m.m.
De nøjagtige coronaforholdsregler (såsom krav om mundbind, coronapas og lignende) vil fremgå af den endelige dagsorden.

Endelige dagsorden
Endelig dagsorden med bilag bliver omdelt til alle husstande senest én uge før mødet.

Vi håber at se mange beboere til mødet.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

 

Bilag og skabeloner - se nedenfor.


 

Bilag

1. Forslag til den nye husorden

Bilag til forslag til den nye husorden

Fuldmagt

Der vil til dette afdelingsmøde være mulighed for at stemme ved fuldmagt. Fuldmagten skal udfyldes og afleveres ved indgang/tjek ind til afdelingsmødet. Fuldmagten kan også hentes på ejendomskontoret.

Skabelon til forslag

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal bestyrelsen modtage det senest 14 dage før mødet, dvs. senest tirsdag den 3. august 2021 klokken 13:00.