Endelig indkaldelse til ordinært afdelingsmødet

Fredag 6. august 2021

Afholdelsen af det ordinære afdelingsmøde er med forbehold for stigninger i smittetryk og/eller ændret lovgivning. Det ordinære afdelingsmøde kan blive udskudt på grund af COVID-19 situationen.  

VIGTIGT:

Til dette ordinære afdelingsmøde vil det være muligt at stemme ved fuldmagt. Praktisk information om dette længere nede i indkaldelsen.

For at kunne afvikle mødet på forsvarlig vis, opfordrer vi til at alle stemmeberettigede forhåndstilmelder sig. Manglende forhåndstilmelding kan resultere i afvisning ved indskrivningen. Praktisk information om dette længere nede i indkaldelsen.

I henhold til Boligforeningen AAB’s vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde

tirsdag den 17. august 2021 klokken 17:30

Fælleslokale, Frederikssundsvej 118A, st.

 DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde, herunder orientering og debat om, hvad der har været besluttet/behandlet i Repræsentantskabet
 4. Regnskab - til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag:
  1. Beboerforslag: Ændring til husorden (§2, 4, 20, 26)
  2. Beboerforslag: Ændring til husorden (§7)
  3. Forslag fra bestyrelsen: Opdatering af husorden
  4. Beboerforslag: Bedre cykelinfrastruktur
  5. Beboerforslag: Vild natur
  6. Beboerforslag: Koncert for beboere
  7. Forslag fra bestyrelsen: Opdatering af forretningsorden
  8. Forslag fra bestyrelsen: Renovering af køkkener gennem den kollektive råderet
 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
 7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Afdelingsformand (Linett Rasmussen-Aastrøm genopstiller)
  2. Afdelingsbestyrelsesmedlem (4 medlemmer; Agnieszka Nielsen genopstiller ikke, Jette Nielsen genopstiller ikke, Hamdi Yusuf genopstiller ikke, Jørli Popp Bak-Hansen genopstiller)
  3. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen
 8. Eventuelt

 

Hvad er afdelingsmødet - og hvem kan deltage?

AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Vi håber, at du vil deltage og være med til at sætte præg på, hvordan afdelingen skal være at bo i. 

Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har to stemmer, uanset husstandens størrelse.

Persondatapolitik

AAB indsamler, anvender og beskytter persondata i overensstemmelse med Boligforeningen AAB’s persondatapolitik. Læs mere på https://aab.dk/da/MainMenu/Om-AAB/Persondataog-information

Fuldmagt

Der vil til dette afdelingsmøde være mulighed for at stemme ved fuldmagt. Fuldmagten skal udfyldes og afleveres ved indgang/tjek ind til afdelingsmødet. Én husstand kan kun have fuldmagt fra én anden husstand. Fuldmagtsskabelonen kan afhentes på ejendomskontoret i kontorets åbningstid eller hentes fra vores hjemmeside (www.afd27.dk under fanen ”Afdelingsmødet”). Fuldmagten er ikke gyldig, hvis blanketten ikke benyttes.

Krav om forhåndstilmelding

For at sikre at afdelingsmødet kan afholdes på forsvarlig vis, opfordrer vi alle deltagere til at tilmelde sig senest fem dage før mødet, det vil sige torsdag den 12. august.

Hvis du ikke tilmelder dig på forhånd, risikerer du at blive afvist i døren. Der skal være siddepladser til alle, og kun eventuelle overskydende pladser kan tildeles stemmeberettigede uden forhåndstilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig via dette link:

https://boligforeningenaab.nemtilmeld.dk/287/

Alternativt kan du tilmelde dig ved at udfylde slippen, som du finder på omdelte indkaldelse eller vedhæftede nedenfor, og aflevere den på afdelingskontoret, enten i kontorets åbningstid eller i postkassen (placeret ind i opgangen på Frederikssundsvej 118B).

Coronaforholdsregler

De gældende retningslinjer fra myndighederne indebærer at:

 1. alle deltagere skal sidde på faste pladser til mødet;
 2. det ikke er et krav at bære mundbind under mødet;
 3. det ikke er et krav at fremvise et gyldigt coronapas.

Bestyrelsen opfordrer dog alle til at have et gyldigt coronapas, selvom det ikke vil blive tjekket.

Vi håber at se mange beboere til mødet.

 

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

 

Bilag

Bemærk at alle bilag og denne indkaldelse kan også hentes fra vores hjemmeside (www.afd27.dk under fanen ”Afdelingsmødet”).

 1. Regnskab
 2. Budget
 3. Beboerforslag: Ændring til husorden (§2, 4, 20, 26)
 4. Beboerforslag: Ændring til husorden (§7)
 5. Forslag fra bestyrelsen: Opdatering af husorden (vedhæftes ikke her, men blev indsendt sammen med den første indkaldelse)
 6. Beboerforslag: Bedre cykelinfrastruktur
 7. Beboerforslag: Vild natur
 8. Beboerforslag: Koncert for beboere
 9. Forslag fra bestyrelsen: Opdatering af forretningsorden
 10. Forslag fra bestyrelsen: Renovering af køkkener gennem den kollektive råderet

Endelig indkaldelse til afdelingsmødet D2021-089332 4.0

Regnskab 2020

Budget 2022

Forslag

Få indflydelse på livet og forholdene i din afdeling

Som beboer i en af AAB’s boliger er du automatisk en del af en boligafdeling. Afdeling 27 er en selvstændig del af Boligforeningen AAB, som er omfattet af regler og beslutninger for, hvordan vi som beboere lever side om side, og hvordan vi holder boliger, bygninger og fællesarealer ved lige.

Som beboer vælger du på det årlige afdelingsmøde en bestyrelse til at føre afdelingsmødets beslutninger ud i livet. Du kan som beboer få indflydelse på livet og forholdene i din afdeling – enten ved at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet, eller ved at give din mening til kende på afdelingsmødet.

Hold øje med, hvornår Afdeling 27 holder afdelingsmøde. Afdelingsmødet er nemlig din mulighed for at få indflydelse på det sted, hvor du bor. Det er her, regnskabet fremlægges, budgettet vedtages, og forslag fra beboere og afdelingsbestyrelse behandles. Det er også her, du er med til at vælge din bestyrelse. Der er altså god grund til at møde op til afdelingsmødet.

Hvad sker der på afdelingsmødet?

På afdelingsmødet bliver du orienteret om, hvad der foregår i din afdeling, og du får mulighed for at lade din stemme blive hørt. Og sidst, men ikke mindst, er det også her, du kan pege på dem, du tror, der vil udføre et godt bestyrelsesarbejde. Eller måske overvejer du selv at stille op, fordi du har nogle holdninger til udviklingen i din boligafdeling?


 

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE

Mandag 19. juli 2021

Til beboerne i Afdeling 27

Afholdelsen af det ordinære afdelingsmøde er med forbehold for stigninger i smittetryk og/eller ændret lovgivning. Det ordinære afdelingsmøde kan blive udskudt på grund af COVID-19 situationen. 

VIGTIGT
Til dette ordinære afdelingsmøde vil det være muligt at stemme ved fuldmagt. Praktisk information om dette følger nedenfor. 

Alle stemmeberettigede skal forhåndstilmelde sig pga. myndighedernes afstandskrav i forsamlinger. Manglende forhåndstilmelding kan resultere i afvisning ved indskrivningen. Praktisk information om dette følger med den endelige indkaldelse.

 

I henhold til Boligforeningen AAB’s vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde

tirsdag den 17. august 2021 klokken 17:30

Fælleslokale, Frederikssundsvej 118A, st.

FORELØBIG DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde, herunder orientering og debat om, hvad der har været besluttet/behandlet i Repræsentantskabet.
 4. Regnskab - til orientering
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag:
  a)     Opdatering af husorden
 6. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
 7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  a)     Afdelingsformand (Linett Rasmussen-Aastrøm genopstiller)
  b)     Afdelingsbestyrelsesmedlem (4 medlemmer; Agnieszka Nielsen genopstiller ikke, Jette Nielsen genopstiller ikke, Hamdi Yusuf genopstiller ikke, Jørli Popp Bak-Hansen genopstiller)
  c)     Suppleanter til afdelingsbestyrelsen
 8. Eventuelt

 

Har du forslag, som skal behandles på mødet?
Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal bestyrelsen modtage det senest 14 dage før mødet, dvs. senest tirsdag den 3. august 2021 klokken 13:00. Send det til AAB-Afdeling27@aab.dk  Forslagene kan også afleveres fysisk på afdelingskontoret, enten i kontorets åbningstid eller i postkassen (placeret ind i opgangen på Frederikssundsvej 118B).

Du skal begrunde dit forslag, og hvis det medfører en udgift for afdelingen, skal prisen så vidt muligt oplyses i forslaget, så den er kendt, inden der kan træffes en beslutning.

En skabelon til forslagene kan hentes længere nede på siden.

Husorden
Vedhæftet til denne indkaldelse er forslaget til den nye husorden. Bemærk at det er muligt at indsende forslag til ændringer til denne. Disse forslag vil blive behandlet som separate punkter på afdelingsmødet og vil fremgå på den endelige dagsorden.
Hvis dit forslag vedrører en ændring af en eksisterende paragraf, beder vi dig om at markere dette tydeligt i forslaget (inkluder paragrafnummer).

Persondatapolitik
AAB indsamler, anvender og beskytter persondata i overensstemmelse med Boligforeningen AAB’s persondatapolitik. Læs mere på https://aab.dk/da/MainMenu/Om-AAB/Persondataog-information 

Hvad er afdelingsmødet - og hvem kan deltage?  
AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Det er derfor ved at deltage på afdelingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvordan det skal være at bo i afdelingen.

Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har to stemmer, uanset husstandens størrelse.

Fuldmagt
Der vil til dette afdelingsmøde være mulighed for at stemme ved fuldmagt. Fuldmagten skal udfyldes og afleveres ved indgang/tjek ind til afdelingsmødet. Én husstand kan kun have fuldmagt fra én anden husstand. Fuldmagtsskabelonen kan hentes længere nede på siden og kan også afhentes på ejendomskontoret i kontorets åbningstid. Fuldmagten er ikke gyldig, hvis blanketten ikke benyttes.

Coronapas m.m.
De nøjagtige coronaforholdsregler (såsom krav om mundbind, coronapas og lignende) vil fremgå af den endelige dagsorden.

Endelige dagsorden
Endelig dagsorden med bilag bliver omdelt til alle husstande senest én uge før mødet.

Vi håber at se mange beboere til mødet.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

 

Bilag og skabeloner - se nedenfor.


 

Bilag

1. Forslag til den nye husorden

Bilag til forslag til den nye husorden

Fuldmagt

Der vil til dette afdelingsmøde være mulighed for at stemme ved fuldmagt. Fuldmagten skal udfyldes og afleveres ved indgang/tjek ind til afdelingsmødet. Fuldmagten kan også hentes på ejendomskontoret.

Skabelon til forslag

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på afdelingsmødet, skal bestyrelsen modtage det senest 14 dage før mødet, dvs. senest tirsdag den 3. august 2021 klokken 13:00.