Trappeopgangene er flugtveje, da vi ingen køkkentrapper har.
Du må ikke stille noget på trappearealerne, som f.eks. cykler, barnevogne, skraldeposer, sko, planter, støvler mv.

Effekter, som er placeret ulovligt, vil blive fjernet og kasseret.

HUSK at lukke gadedøren.