Hvis du ser eller hører skadedyr på afdelingens område, f.eks. mus, rotter, kakerlakker og lignende skal du straks meddele det til AAB eller ejendomsfunktionæren.

For at mindske risikoen for rotter må du ikke kaste affald, herunder køkkenaffald, uden for skraldebeholdere og –rum.

Af samme årsag er det ikke tilladt at fodre fugle, katte og andre smådyr.