Afdelingen har en del parkeringspladser, som beboere med personbil eller motorcykel kan leje. Henvend dig til AAB for at høre nærmere.

Parkering på fortove er ikke tilladt, heller ikke ved af- og pålæsning, da fliserne bliver ødelagt.

Lastvogne og varevogne samt ikke-registrerede køretøjer må ikke efterlades eller stå på afdelingens område.

Campingvogne, anhængere og lignende må kun holde på afdelingens område, hvis afdelingsbestyrelsen har anvist specielle pladser.