Benyttelse af maskiner skal altid ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige lejere og ejendommen. El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må du kun bruges på hverdage fra kl. 08.00 - 20.00. Lørdag, søn- og helligdage mellem kl. 10.00 – 16.00.