Du får udleveret nøgler på overtagelsesdagen af ejendomsfunktionæren. Du får udleveret:

  • 3 nøglebrikker til gadedør
  • 3 nøgler til hoveddør
  • 1 vaskebrik til vaskerier
  • 1 nøgle til loft/storskraldsrum

Du kan få nøgle til cykelkælder og barnevognsrum ved henvendelse til ejendomsfunktionæren.

Nøgler og nøglebrikker herudover kan købes på varmemesterkontoret. Du er ansvarlig for de udleverede nøgler, og de skal afleveres i samme antal ved fraflytning.