Det er ikke tilladt at holde husdyr, heller ikke i pleje. Dette er besluttet på et medlemsmøde i afdeling 27. Visse dyr er det dog altid tilladt at holde, f.eks. akvariefisk og stuefugl, hvis det sker i begrænset omfang, og ikke er til gene for de øvrige beboere.

Hvis du vil opsætte et akvarium på over 50 liter, skal du søge tilladelse hos AAB og fremvise forsikringspolice, hvoraf det fremgår at den dækker vandskade.

Det er altid tilladt at holde servicehund.