Vi er glade for vores fælles hyggelige gård, og håber at du vil
være med til at passe godt på vores fælles arealer.

Sørg for, at der bliver ryddet op på bordene i gården, legepladsen, trapper og gange, når du er færdig med at bruge dem.  

Effekter, som er placeret ulovligt, vil blive fjernet og kasseret.

På fælles arealer som f.eks. kælderrum, loftsrum, gangarealer m.v. må du ikke opbevare eller bruge ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for bygninger, ting og de andre beboere i ejendommen.

Grill

I gården er opstillet en grill, som frit kan benyttes. Der skal altid ryddes op efter brug og alle gløder skal være slukket, inden grillen forlades. Det samme gælder anvendelse af egen medbragt grill.

 

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer, hverken i kælderrum, på loftsrum, fællesvaskerier eller trappearealer.