Affald

I afdeling 27 er der 4 affaldsrum og et rum til storskald i gården. Der er opstillet containere til pap, papir/aviser, batterier og til flasker og glas.

Sådan behandler du dit affald

Alt affald skal pakkes ned i lukkede affaldsposer, inden du smider det ud i affaldscontaineren.

Husk altid at lukke låget til affaldscontaineren af hensyn til lugt og skadedyr.

Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind i f.eks. aviser.

Flasker, glas, papir, aviser, pap og batterier skal sorteres i de opstillede containere.

Storskrald skal du aflevere i rummet, som er placeret i gården mellem Hyrdevangen 2 og 4. Loft/skralderumsnøglen benyttes – rummet skal holdes aflåst. Hvis du er i tvivl så kontakt ejendomsfunktionæren.

Bolig, altan og fællesarealer må ikke benyttes til opmagasinering af affald.

Såfremt reglerne omkring affald ikke bliver overholdt, vil du få en skriftlig henvendelse, og du skal inden for en frist bringe forholdene i orden.

Ved gentagelse vil affaldet blive fjernet og kasseret.