Afdeling 27's husorden

Vores husorden er et supplement til AAB's standardhusorden og er tilpasset afdeling 27 og de beslutninger, som er truffet på medlemsmøderne.

Afdeling 27 er bygget i 1932 og består af 155 lejemål og 5 erhvervslejemål.

Afdelingsbestyrelsen er valgt af beboerne.

Udover denne information og husorden findes et råderetsreglement, som kan afhentes på afdelingskontoret.

Dette supplement til AAB's standardhusorden er godkendt på medlemsmøde i Afdeling 27 den 21. april 2015.