GOD JUL

Kære beboere

I år havde vi en række planer, som ikke kunne blive til noget på grund af corona. Dette er sikkert en fortælling, som mange af os kan genkende. Vi håber, at vi snart kan invitere alle til nye sociale arrangementer, hvor vi igen kan hilse på vores naboer. Derudover er vi allerede i gang med at forberede dagsordenerne til de kommende afdelingsmøder. I hører mere om det lige så snart det er muligt at afvikle de forskellige aktiviteter.

Og indtil da vil vi ønske alle en glædelig jul, et godt nytår og et forhåbentlig roligere 2021.

Mvh
Bestyrelsen

 

21-12-2020

C.V. Bramsnæs Legat

Om legatet

C.V. Bramsnæs Legat kan søges af beboere i Boligforeningen AAB.

Legatet skal anvendes som tilskud til betaling af husleje for beboere i AAB, som på grund af alder, forsørgers død, langvarig sygdom eller lignende har vanskeligt ved at betale huslejen. Ved uddelingen af legatet er der særligt fokus på socialt og økonomisk dårligt stillede beboere.

Beløbet er skattepligtigt og vil blive indberettet til SKAT af AAB.

Der kan højst blive uddelt kr. 20.000 til hver ansøger. Legatet kan søges til og med 2021, eller indtil kapitalen på kr. 1,1 mio. er opbrugt.

Bemærk at modtagelse af legatet kan have betydning for udbetaling af offentlige ydelser. Derfor vil ansøgernes evt. offentlige ydelser indgå i vurderingen af ansøgningerne.

Spørgsmål
Ved spørgsmål til legatet kan man henvende sig til Økonomi v/Huslejeopkrævning på e-mail: opkraevning@aab.dk  eller på telefon 3376 0442. 

Ansøgningsskema
Udfyld det ansøgningsskemaet nedenfor og send det til opkraevning@aab.dk 

Hvis man ønsker at modtage et udskrevet ansøgningsskema, kan man kontakte bestyrelsen på AAB-Afdeling27@aab.dk  Skemaet vil blive leveret i ens postkasse. På grund af corona må man desværre ikke afhente skemaet på afdelingskontoret. 

14-12-2020

Ansøgningsblanket C.V. Bramsnæs Legat

Udfyld ansøgningsskemaet og sendt det til opkraevning@aab.dk

Coronarestriktioner lukker kontoret igen

På grund af de skærpede coronarestriktioner er afdelingskontoret igen lukket for personlige henvendelser.

Ejendomsfunktionæren Bent kan stadigvæk kontaktes via e-mail aab27@aab.dk 

Fejl og mangler kan ligeledes rapporteres via BeboerAAB-appen (mere om appen under fanen Kontakt)

Bestyrelsen kan kontaktes via e-mail AAB-afdeling27@aab.dk 

Vi håber, at vi kanåbne kontoret igen i det nye år.

 

Venlig hilsen bestyrelsen

11. december 2020

 

Bent holder ferie

I ugerne 34,35 og 36 er vores ejendomsfunktionær Bent på ferie.

I den periode er der begrænset kontortid (onsdage kl. 11:30 - 12:00).

 

Hilsen bestyrelsen

21-08-2020


 

Sommerferie

 

Der er ingen åbningstid for afdelingsbestyrelsen i juli.

Næste åbningstid bliver den 27. august 2020 kl. 18:30-19:30.

Bestyrelsen kan som altid kontaktes via e-mail AAB-Afdeling27@aab.dk, der kan dog forventes længere svartid i juli. Alle e-mails besvares senest i august.


Bestyrelsen ønsker alle god sommer!

Kontortider på afdelingskontoret genoptages

 

Ejendomsfunktionæren og bestyrelsen kan igen mødes på afdelingskontoret.

Der er sat plexiglas op i forkontoret som afskærmning.

Der må kun være èn beboer på besøg ad gangen. 

Kontortid ejendomsfunktionæren:
Hverdage kl. 07:00 - 07:30 - onsdage tillige kl. 11:30 - 12:00 

Kontortid bestyrelsen:
Sidste torsdag i hver måned kl. 18:30 - 19:30 

Se alle kontaktoplysninger her 

Med venlig hilsen 

bestyrelsen

 

BELFOR overtager AKUTTE SKADER

 

Pr. 1. marts 2020 skal BELFOR kontaktes i tilfælde af akutte skader.

Kontaktoplysningerne er opdateret på siden her

 


 

Fastelavn 23. februar 2020

OBS! Arrangementet aflyses i tilfælde af uvejr.

Opslag om affald

Kære beboere

Bestyrelsen minder om, at billedet (taget d. 8. februar) ikke viser et eksempel på korrekt affaldshåndtering - faktisk er det noget svineri.

Skrald smidt på jorden tiltrækker rotter og andet utøj, som vi ikke vil have i vores afdeling.

Det er hver enkelt beboers ansvar at smide sit affald i containeren - ikke Bents, og heller ikke bestyrelsens. Hvis vores vicevært bruger tid på at rydde op, har han ikke tid til at tage sig af vigtigere opgaver.

Hvis nogen er i tvivl om hvilket affald, der hører til i hvilken container, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Bemærk også at samtlige containere har skilte, der forklarer, hvad der hører til i dem.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

10. februar 2020

Information angående affaldshåndtering

I løbet af efteråret har vi udvidet vores skralderum. Derfor er alle skraldecontainere nu indendørs.

For at lette sorteringen af affald er der opsat skilte ved containerne. Er du i tvivl, læg da affaldet i almindeligt affald (dagrenovation).

For at systemet kan fungere, har vi brug for din hjælp - nedenunder kan du læse en kort vejledning om de vigtigste ting, som er gode at huske.

Hilsen Bestyrelsen

23. december 2019


 

Dagrenovation

 

Alt skrald skal lægges i containere og containeren skal altid kunne lukkes.

Ellers risikerer vi, at der kommer rotter!

Storskrald

 

Hvis du har større ting til udsmidning (møbler m.m.), skal de sættes i storskraldsrummet ved Hyrdevangen 2-4 (ikke i de almindelige skraldecontainere!).

Bemærk, at storskrald skal sættes ind i skuret, og ikke ved siden af det.

Affald til genanvendelse

Pap:
Bemærk at pizzabakker, mælke- og juice-kartoner ikke er egnet til genanvendelse.
Papkasser skal klappes sammen, så de fylder mindst muligt.

Metal/plastik:
Emballagen skal være drypfri og fri for madrester. Det er ikke nødvendigt at skylle emballagen - og hvis man gerne vil skylle, brug da koldt vand og i små mængder.

Bioaffald: 
Brug kun de grønne poser til bioaffald.

Poserne kan afhentes på afdelingskontoret eller bestilles via https://www.kk.dk/bioposer.

 

Glas


Alt glas skal i glascontainere (findes ved de to affaldsskure langs Frederikssundsvej). Undlad venligst at stille glas i skurene.

 

 

Læs mere om affaldshåndtering i Afdeling 27

 


 

Information fra bestyrelsen

Kære beboere!

Vi vil fra nu af atter bruge hjemmesiden aktivt i forbindelse med kommende arrangementer, vigtige driftsinformationer, referater m.m. Vi vil naturligvis stadigvæk hænge aktuelle informationer i alle opgange.

Hold gerne øje med begge steder.

 

Hvis man ønsker at kontakte bestyrelsen - ris, ros, forslag, spørgsmål eller noget helt andet - kan man skrive til os på email AAB-Afdeling27@aab.dk eller besøge os på afdelingskontoret (Frederikssundsvej 118B) sidste torsdag i måneden fra kl. 18:30 til kl. 19:30.

Med venlige hilsener

Linett, Jette, Jørli, Hamdi og Agnieszka

 

Hvis du ønsker at få tilsendt en mail, når der er nyheder på hjemmesiden, kan du sende en mail til kontakt@afd27.dk 

Seneste nyt

10-Oktober-2017

Til beboerne i AAB afdeling 27

Ved seneste afdelingsmøde er Afdeling 27 overgået til den parlamentariske driftsmodel. Dette indebærer, at afdelingsbestyrelsen fremadrettet kun varetager de beboerdemokratiske opgaver, som er tillagt afdelingsbestyrelsen i lov om almene boliger, kapitel 2.
Kontaktoplysninger er opdateret her på hjemmesiden.