Bent holder ferie

I ugerne 34,35 og 36 er vores ejendomsfunktionær Bent på ferie.

I den periode er der begrænset kontortid (onsdage kl. 11:30 - 12:00).

 

Hilsen bestyrelsen

21-08-2020


 

Sommerferie

 

Der er ingen åbningstid for afdelingsbestyrelsen i juli.

Næste åbningstid bliver den 27. august 2020 kl. 18:30-19:30.

Bestyrelsen kan som altid kontaktes via e-mail AAB-Afdeling27@aab.dk, der kan dog forventes længere svartid i juli. Alle e-mails besvares senest i august.


Bestyrelsen ønsker alle god sommer!

Kontortider på afdelingskontoret genoptages

 

Ejendomsfunktionæren og bestyrelsen kan igen mødes på afdelingskontoret.

Der er sat plexiglas op i forkontoret som afskærmning.

Der må kun være èn beboer på besøg ad gangen. 

Kontortid ejendomsfunktionæren:
Hverdage kl. 07:00 - 07:30 - onsdage tillige kl. 11:30 - 12:00 

Kontortid bestyrelsen:
Sidste torsdag i hver måned kl. 18:30 - 19:30 

Se alle kontaktoplysninger her 

Med venlig hilsen 

bestyrelsen

 

BELFOR overtager AKUTTE SKADER

 

Pr. 1. marts 2020 skal BELFOR kontaktes i tilfælde af akutte skader.

Kontaktoplysningerne er opdateret på siden her

 


 

Fastelavn 23. februar 2020

OBS! Arrangementet aflyses i tilfælde af uvejr.

Opslag om affald

Kære beboere

Bestyrelsen minder om, at billedet (taget d. 8. februar) ikke viser et eksempel på korrekt affaldshåndtering - faktisk er det noget svineri.

Skrald smidt på jorden tiltrækker rotter og andet utøj, som vi ikke vil have i vores afdeling.

Det er hver enkelt beboers ansvar at smide sit affald i containeren - ikke Bents, og heller ikke bestyrelsens. Hvis vores vicevært bruger tid på at rydde op, har han ikke tid til at tage sig af vigtigere opgaver.

Hvis nogen er i tvivl om hvilket affald, der hører til i hvilken container, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Bemærk også at samtlige containere har skilte, der forklarer, hvad der hører til i dem.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

10. februar 2020

Information angående affaldshåndtering

I løbet af efteråret har vi udvidet vores skralderum. Derfor er alle skraldecontainere nu indendørs.

For at lette sorteringen af affald er der opsat skilte ved containerne. Er du i tvivl, læg da affaldet i almindeligt affald (dagrenovation).

For at systemet kan fungere, har vi brug for din hjælp - nedenunder kan du læse en kort vejledning om de vigtigste ting, som er gode at huske.

Hilsen Bestyrelsen

23. december 2019


 

Dagrenovation

 

Alt skrald skal lægges i containere og containeren skal altid kunne lukkes.

Ellers risikerer vi, at der kommer rotter!

Storskrald

 

Hvis du har større ting til udsmidning (møbler m.m.), skal de sættes i storskraldsrummet ved Hyrdevangen 2-4 (ikke i de almindelige skraldecontainere!).

Bemærk, at storskrald skal sættes ind i skuret, og ikke ved siden af det.

Affald til genanvendelse

Pap:
Bemærk at pizzabakker, mælke- og juice-kartoner ikke er egnet til genanvendelse.
Papkasser skal klappes sammen, så de fylder mindst muligt.

Metal/plastik:
Emballagen skal være drypfri og fri for madrester. Det er ikke nødvendigt at skylle emballagen - og hvis man gerne vil skylle, brug da koldt vand og i små mængder.

Bioaffald: 
Brug kun de grønne poser til bioaffald.

Poserne kan afhentes på afdelingskontoret eller bestilles via https://www.kk.dk/bioposer.

 

Glas


Alt glas skal i glascontainere (findes ved de to affaldsskure langs Frederikssundsvej). Undlad venligst at stille glas i skurene.

 

 

Læs mere om affaldshåndtering i Afdeling 27

 


 

Information fra bestyrelsen

Kære beboere!

Vi vil fra nu af atter bruge hjemmesiden aktivt i forbindelse med kommende arrangementer, vigtige driftsinformationer, referater m.m. Vi vil naturligvis stadigvæk hænge aktuelle informationer i alle opgange.

Hold gerne øje med begge steder.

 

Hvis man ønsker at kontakte bestyrelsen - ris, ros, forslag, spørgsmål eller noget helt andet - kan man skrive til os på email AAB-Afdeling27@aab.dk eller besøge os på afdelingskontoret (Frederikssundsvej 118B) sidste torsdag i måneden fra kl. 18:30 til kl. 19:30.

Med venlige hilsener

Linett, Jette, Jørli, Hamdi og Agnieszka

 

Hvis du ønsker at få tilsendt en mail, når der er nyheder på hjemmesiden, kan du sende en mail til kontakt@afd27.dk 

Seneste nyt

10-Oktober-2017

Til beboerne i AAB afdeling 27

Ved seneste afdelingsmøde er Afdeling 27 overgået til den parlamentariske driftsmodel. Dette indebærer, at afdelingsbestyrelsen fremadrettet kun varetager de beboerdemokratiske opgaver, som er tillagt afdelingsbestyrelsen i lov om almene boliger, kapitel 2.
Kontaktoplysninger er opdateret her på hjemmesiden.