Sidste nyt fra afdelingsbestyrelsen

Hvis du ønsker at få tilsendt en mail, når der er nyheder på hjemmesiden, kan du sende en mail til kontakt@afd27.dk

 

10-Oktober-2017

Til beboerne i AAB afdeling 27

Ved seneste afdelingsmøde er Afdeling 27 overgået til den parlamentariske driftsmodel. Dette indebærer, at afdelingsbestyrelsen fremadrettet kun varetager de beboerdemokratiske opgaver, som er tillagt afdelingsbestyrelsen i lov om almene boliger, kapitel 2.
Kontaktoplysninger er opdateret her på hjemmesiden.

30-Marts-2017

Referat fra bestyrelsesmøde 30. marts 2017

Til stede: Willy, Toni, Helle

Vi får opsat nye postkasser i disse uger. De nye nøgler til postkassen bliver smidt ind ad din brevsprække. Hvis du har en brevsprække i døren, der er låst, kan du hente nøglen hos gårdmand Bent.
Der bliver opsat nye lamper over kælderdørene i uge 16. De nuværende lysstofrør bliver fjernet.
Vippe på legeplads bliver udskiftet i uge 17.

Torsdag den 13. april 2017 holder afdelingskontoret lukket. Næste åbningstid er den 27.04.2017.

HUSK at melde dig til beboermødet, som afholdes den 25. april 2017.

13-Marts-2017

Problemer med varme

Der er brud på et rør i varmecentralen og varmen er derfor meget ustabil. Der arbejdes på højtryk, men det forventes først endelig løst i morgen tirsdag den 14. marts 2017.
Mvh afdelingsbestyrelsen

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 2. marts 2017

Referat fra bestyrelsesmøde 17. februar 2017

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 19.01.2017

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 5.1.2017

Kakerlakker og væggelus

Kære alle beboere

Inden for den senere tid er der kommet en del henvendelser fra beboere, som har kakerlakker og væggelus.

Alle opfordres til at kontakte gårdmand Bent så hurtigt som muligt, hvis der konstateres skadedyr i lejligheden.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen, AAB 27

13.12.2016

 

 

 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 27.10.2016

Beskrivelse

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 13.10.2016

Beskrivelse

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 29.09.2016

Beskrivelse

Referat af budgetmøde 28.09.2016

Beskrivelse

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 1. september 2016

Beskrivelse

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 7. juli 2016

Beskrivelse

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 9. juni 2016

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 26. maj 2016

Bestyrelsesmøde 26. maj 2016

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 12. maj 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde 20.04.2016

Referat fra vores afdelingsmøde inklusive formandens beretning.

PAS PÅ - tyveri i kældrene

Kære alle

Vi har haft indbrud i en række kælderrum både i torsdags og i nat. Det drejer sig om Frederikssundsvej 118 og 120 samt Hyrdevangen 12 og 14.

Det vil være en god ide at tjekke jeres kælderrum og få meldt det til forsikringen.

Bestyrelsen sørger for at få repareret dørene til kældrene.

 

Venlig hilsen bestyrelsen

Referat fra ekstraordinært beboermøde 20.01.2016

Vedr. uforudsete udgifter i forbindelse med faldstammeprojektet.

Tilstede fra Bestyrelsen: Willy Jensen, Henrik Dencker, Kurt Thomsen, Thomas Christiansen og Toni Larsen.

                                                                                                                                                                             

Dirigent: Willy Jensen

Referent: Toni Larsen

 

Willy byder velkommen.

Der skal stemmes om stigning af allerede eksisterende lån.

Willy orienterer om årsagen til de uforudsete udgifter.

 

Fremmødte: 13 repræsentanter/lejemål.

12 stemte for stigningen i allerede eksisterende lån.

1 undlod at stemme.